Forsiden Om Naturklip.dk Naturpleje og MVJ Bjørneklo Græsplæner Revir og vildtpleje Øvrige opgaver Priser Kontakt Underafdeling

Priser

 

Prisliste info:


Klipning af natur- og blødbundsarealer

(permanent græs, brak, mvj-områder, enge og kær)


Atv-monterede løsninger.

Starttakst/transport 250 kr.   Pr. 01.06.2009  er starttakst  400 kr.

Timepris 495 kr                    Pr. 01.06.2009 er timeprisen 525 kr


Kapaciteten varirerer meget efter hvilket område og områdetes beskaffenhed, man vil have plejet, især hvor ujævn og tuet arealet er.


Meget jævn areal ca. 1 ha i timen, meget ujævn og blødt helt ned til under halvdelen.

-------- ---------------------------------------------- ---------

Atv-monterede løsninger.

Såning/spedning af frø og gødning (græsfrø, kløverfrø, vildtstriber og div.frø)

Små og kuperede juletræskulturer og under klipkulturer.(gødning)

Eftersåning af græsudlæg i udlægsmarker og efterafgrøde græs.(Frø)

Spredning af frø i kuperede naturområder.


Eftersåning af rapsmarker blødepletter, ned til 1 kg rapsudsæd/ha

Spredning af efterafgrøder i stub efter høst, gul sennep og ræddiker, arbejdsbrede op til 24m med 10km i timen.

Spredning af sneglegift


Sprøjtning med atv-monteret sprøjte.

Føreren har naturligvis sprøjtecerticikat.


Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo på blødbundsarealer.


Prisen er excl. Forbrug af frø, gødning og kemikalier


Starttakst/transport 250 kr   Pr. 01.06.2009  er starttakst 400 kr

Timepris 495 kr                   Pr. 01.06.2009 er timetakst  525 kr

------------ ------------------------------------------------------- ----------


Græsplæner.


Græsslåning med div. Plæneklipper grej.

Vi giver gerne en pris på slåning af plæner og grønne områder for hele sæsonen.

Det er uhyre svært at sætte en pris på en opgave uden at have besigtiget arealet, kommer gerne og måler op og giver en fastpris enten for hele arealet eller dele af arealet, også med eller uden kanttrimning.

Vi slår også gerne til fast timepris eller en enkelt klipning.


Ring endelig og forhør!


------------ ------------------------------------------------------ ----------


Øvrige opgaver.


Ring og forhør eller få et tilbud.