Forsiden Om Naturklip.dk Naturpleje og MVJ Bjørneklo Græsplæner Revir og vildtpleje Øvrige opgaver Priser Kontakt Underafdeling

Pressemeddelelse

Reglerne omkring landskabspleje af lysåbne enge, naturarealer og EU-støtteberettigede arealer har nu i en tid været en kendsgerning. Førnævnte går i al sin enkelthed ud på, at vådområder, enge og naturarealer, hvortil der er søgt støtte skal holdes åbne. Dvs. at disse områder skal holdes fri for enhver form, for uønsket bevoksning. Det være sig såvel siv, begyndende buske/træer og bjørneklo.
Mange lodsejere har valgt at lade disse arealer afgræsse. Når dette så er sagt er der stadig bemærkelsesværdig mange hektar, som ligger i en form for gråzone. Disse er selv for køer svært tilgængelige, og afgræsning gør det ikke alene og man er nødsaget til at give køerne en hjælpende hånd, for at holde arealerne åbne. Traditionelle landbrugsredskaber så som moderne traktorer vil selv i disse områder også komme til kort. Naturklip.dk har derfor testet adskillige maskintyper og er kommet frem til, at en ATV vil være absolut om ikke den eneste så i hvert fald den bedste og mest hensigtsmæssige løsning. Der er i udvælgelsen blevet lagt stor vægt på bæreevne, ydeevne og kapacitet.

På baggrund af nævnte problemstilling har godsforvalter Martin M. Christensen længe funderet over eventuelle muligheder som kunne afhjælpe problemerne. Et let køretøj med stor bæreevne ville være eneste mulighed for at kunne honorere de skrappe krav fra EU vedrørende pleje til disse støtteberettigede vådområder, enge samt naturarealer.

Ydermere kan næves at Martin Christensen selv er aktiv jæger og stor naturelsker og bruger, ser derfor også store muligheder for den kreative naturelsker og ikke mindst de danske jægere, som kunne tænke sig at lave faunaforbedringer samt slåning af spor til gavn for samtlige ”beboere” i den danske natur. Netop den maskinelle bearbejdning er også tiltænkt for arbejdet udført, da det ikke altid er nemt at færdes til fods i de våde og truede naturnære og følsomme områder.  Når talen falder på den berømte men også berygtede bjørneklo ved vi jo alle som brugere af naturen, at en manuel bekæmpelse stort set er umulig. Dette var den overordnede grund til at Naturklip.dk har investeret i en såkaldt ATV. Dette er en 4 x 4 Honda Rincon 680 ccm motorcykel, hvor maskinens egenvægt er lav og samtidig har stor ydeevne samt bæreevne. Ydermere trækker motorcyklen en form for brakpudser med en arbejdsbredde på 150 cm. En selvstændig enhed som klarer såvel græs, siv, bjørneklo samt buske med en stammediameter på op til ca 5-7 cm. Maskinsættet kan faktisk køre, hvor man ikke tror det er muligt, og stadig lave et pænt stykke Arbejde, og med god kapacitet.

Naturklip.dk mener at det hele tiden er vigtigt at holde fokus på naturen samt vedligeholdelse af Denne, uden unødvendig udledning af pesticider. Men helt at undgå brugen af pesticider er ikke mulig, eftersom lovkrav vedrørende bekæmpelse af netop bjørneklo kræver maskinel bearbejdning med efterfølgende sprøjtning. Indtil videre kan naturklip.dk tilbyde slåning og sprøjtning af svært tilgængelige naturområder.

Afslutningsvis mener Martin Christensen indehaver af Naturklip.dk at mulige interessenter er mange. Det strækker sig fra kommunalt ejede arealer, den private naturelsker, jægeren og ikke mindst landmænd med støtteberettigede EU vådarealer og enge. Martin Christensen ser lyst på fremtiden og ser frem til at samarbejde med ovennævnte. Fremtidige visioner er ligeledes mange. Her påtænkes der at kunne tilbydes en totalløsning til alle interesserede. En sådan vil bestå af slåning, sprøjtning og gødskning af alle former for større plæneanlæg så som boldbaner, græsarealer omkring virksomheder m.m. Samt en samlet pakkeløsning til effektiv bekæmpelse af bjørneklo.

Henvendelse og evt. spørgsmål kan rettes til Martin Christensen på tlf. 20136876 eller på mail. martin-ch@mail.tele.dk
Naturklip.dk er beliggende i Oue, 9560 området ved Mariager Fjord.

Pressemeddelelse
Billeder
Naturpleje projekt
Video
links