Forsiden Om Naturklip.dk Naturpleje og MVJ Bjørneklo Græsplæner Revir og vildtpleje Øvrige opgaver Priser Kontakt Underafdeling

Om Naturklip.dk

Naturklip.dk

Har set dagens lys i foråret 2007.

Naturklip.dk er sat i værk af Martin Møller Christensen som har en solid baggrund i landbruget og kender til problemerne/udfordringerne som er opstået af øget Naturpleje og Landskabspleje som især berører Landbruget i henhold til forskellige EU-regler om tilskud, MVJ-ordninger, Natura2000, paragraf-3 områder, enge, overdrev og lys åbnearealer.

Landskabspleje & Naturpleje.

Problemet er hvor der typisk afgræsses og man ikke kan køre med en traktor og en slåmaskine og hjælpe dyrene med at få naturplejet de områder som gror til med siv og buske, af den simple grund, egenvægten på traktoren er for høj og man kører igennem græstæppet.

Naturpleje & Naturklip.

At give arealerne en hjælpende hånd i form af slåning, har flere fordele, dyrene er effektive efter en slåning og vil gerne æde de nye og friske skud som spirer frem, da det på et tidspunkt, hvor det øvrige græsareal er ved at være tungt fordøjeligt og de græssende dyr gerne mæsker sig i friske skud og virkeligt får området græsset i bund og derfor er det ikke sikkert at arealet, trænger til slåning det efterfølgende år.

Bjørneklo & Naturpleje.

En vigtig ting som også har været med til at skubbe Naturklip.dk i gang er problematikken med Bjørneklo og bekæmpelsen af denne som volder en del problemer, da den tit og ofte gror der hvor det ikke altid er farbart med en alm slåmaskine, ofte fordi det er blødt eller snævert og der ingen plads er at komme til på, har Naturklip sin force, da maskineriet er meget lidt pladskrævende og meget handy og med stor kapacitet, kan komme til der hvor kolonierne har med at brede sig, enten med slåmaskinen eller en påmonteret sprøjte.