Forsiden Om Naturklip.dk Naturpleje og MVJ Bjørneklo Græsplæner Revir og vildtpleje Øvrige opgaver Priser Kontakt Underafdeling

Bjørneklo

Bekæmpelse af bjørneklo.

Naturklip.dk bekæmper bjørneklo efter ønske og hvilke bekæmpelseplaner man anvender enten om den er biologisk eller kemisk.

Man kan også anvende en kombination mellem biologisk og kemisk bekæmpelse og der ved spare omkring 80% glyfosat.

Dette gøres ved at slå bjørnekloen 2 til 3 gange hen over vækstsæsonen inden den bliver for kraftig og når og sætte frø, derved opnår man en udtømning af frøpuljen i jorden når man slår den og får nye frø til at spire.

Anvender man denne metode, gerne på hinanden efterfølgende sæsoner, kan man spare mange sprøjtninger med glyfosat, da man kan nøjes med at kemisk behandle, når frøpuljen er ved at være udtømt og bjørneklo kolonierne dækker et væsentlig mindre areal end ved start af bekæmpelsen og man samtidig har reduceret antallet af kemiske behandlinger.

Se under link.  Den fynske bjørneklobekæmper. Bjørneklo concult.