Forsiden Om Naturklip.dk Naturpleje og MVJ Bjørneklo Græsplæner Revir og vildtpleje Øvrige opgaver Priser Kontakt Underafdeling

Revir og vildtpleje

Revir og vildtpleje.

Skab variation på dit jagtrevir.

Mange har fundet ud af, at slåning af spor og striber giver en større mangfoldighed og artsrigdom i naturen, lad også vildtet komme det til gode.

Stort set alle vildt arter er vilde med varitation næsten af en hver slags, en af måderne, man nemt og billigt skaber varitation på er, etablering af spor og striber eller bare ganske simpel slå nogle af de spor der er i forvejen i skoven, moser, kær, remisser og brakmarker.

Skab et yndet sted at slikke sol og blive tørret for alt fuglevildtet og et eldorado for råvildet til at gå og nippe nye skud og urter også om efteråret ved at slå hen over sommeren så der bliver stor varitation.

Nu er slåning mulig.

Mange slår spor på deres revirer, hvor man kan komme til med en traktor, men ikke alle har rådighed over en traktor, og der hvor man gerne vil have slået kan traktoren ikke køre enten fordi der ikke er plads eller området er blødt og sumpet.

Dette er nu muligt med Naturklip.dk, da naturklip kommer hvor andre giver op, se video på forsiden, skal du som lodsejer, jagtlejer, konsortium eller revirplejer, have slået spor som vildtstriber i moser, våd områder, skoven eller et helt andet sted hvor en traktor ikke kan komme og du mener det ville være godt med et spor, så ring til Martin og få en snak om mulighederne som også er jæger,  ivrig hundemand og har meget erfaring med revirpleje.

Naturklip.dk

Naturklip anlægger mange spor til diverse formål, her er listet nogle stykker. 

    - Spor til kugle jægerer som gerne pürscher ræv og råvildt, da begge arter gerne gå i disse spor.

    - Slåning af pürsch stier.

    - Slåning af  små og svævre skovspor godt som vinter og forårsfoder

    - Anlægning af spor i moser og siv områder, enten til driverer eller poster, til poster typisk lidt brederer bælter.

    - Bælter i tagrør til poster, god til rævejagt. 

Her er et lille udvalg som er noget af det naturklip udfører meget af, har du et spændende sted vi skal anlægge nogle spor eller slå hele arealer?. 

 

 Såning-udlægning af Græs,  vildtfrø og gødning

Med Atv monteret spreder, særdeles god i kuperet terræn og snævre agre.