Forsiden Om Naturklip.dk Naturpleje og MVJ Bjørneklo Græsplæner Revir og vildtpleje Øvrige opgaver Priser Kontakt Underafdeling

Naturpleje projekt

Naturpleje projekt.

Naturpleje af lys åben eng.

Nederstående er en lille reportage om åbning og pleje af tilgroet lys åben eng som forøvrigt også har MVJ-tilsagn og som bliver afgræsset af kreaturer.

Som det ses på det første billed er noget af området sprunget i pil og skrub, af den simple grund at det er blødt og vegationen

består af lyse siv og pil,  som ikke just er afgræssende dyrs livret.

 For 3 år siden blev der etabeleret våde enge, inden da var der ikke pil i engen, som det ses på billedet går det meget stærkt

med tilgroning når først pilen holder sit indtog, det er meget andet lige noget nemmerer at slå området inden det bliver så

stort som på billedet.

Før start af Naturklip.dk

Under bearbejdning

Efter en gang Naturklip.dk

Barsbøl Enge. August 2007

Pressemeddelelse
Billeder
Naturpleje projekt
Video
links