Forsiden Om Naturklip.dk Naturpleje og MVJ Bjørneklo Græsplæner Revir og vildtpleje Øvrige opgaver Priser Kontakt Underafdeling

Forsiden

Reglerne omkring landskabspleje af lysåbne enge, naturarealer og EU-støtteberettigede arealer har nu i en tid været en kendsgerning. Førnævnte går i al sin enkelthed ud på, at vådområder, enge og naturarealer, hvortil der er søgt støtte skal holdes åbne. Dvs. at disse områder skal holdes fri for enhver form, for uønsket bevoksning. Det være sig såvel siv, begyndende buske/træer og bjørneklo.
Mange lodsejere har valgt at lade disse arealer afgræsse. Når dette så er sagt er der stadig bemærkelsesværdig mange hektar, som ligger i en form for gråzone. Disse er selv for køer svært tilgængelige, og afgræsning gør det ikke alene og man er nødsaget til at give køerne en hjælpende hånd, for at holde arealerne åbne. Traditionelle landbrugsredskaber så som moderne traktorer vil selv i disse områder også komme til kort. Naturklip.dk har derfor testet adskillige maskintyper og er kommet frem til, at en ATV vil være absolut om ikke den eneste så i hvert fald den bedste og mest hensigtsmæssige løsning. Der er i udvælgelsen blevet lagt stor vægt på bæreevne, ydeevne og kapacitet.

På baggrund af nævnte problemstilling har godsforvalter Martin M. Christensen længe funderet over eventuelle muligheder som kunne afhjælpe problemerne. Et let køretøj med stor bæreevne ville være eneste mulighed for at kunne honorere de skrappe krav fra EU vedrørende pleje til disse støtteberettigede vådområder, enge samt naturarealer.

Pressemeddelelse
Billeder
Naturpleje projekt
Video
links